Co nowego?

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu szkoleń Taxpoint Bistro już w najbliższą środę 27 stycznia br. o godz. 12:00. Tematem pierwszego webinaru w 2021 r. będzie: „Nowa właściwość urzędów skarbowych i co słychać w sprawie podatku u źródła".


W przypadku chęci bezpłatnego udziału w spotkaniach Taxpoint Bistro, zachęcamy do dokonania zgłoszenia na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uprzejmie prosimy o dołączenie do maila zgłoszeniowego poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez spółkę Taxpoint sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji webinarium Taxpoint Bistro. W każdym momencie mogę wycofać zgodę, kontaktując się z Taxpoint sp. z o.o. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”

Informację o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć pod linkiem: https://www.taxpoint.pl/RODO/006_Klauzula_informacyjna_Taxpoint_Bistro.pdf.

7 stycznia br. na Portalu Podatkowym pojawiła się informacja o publikacji odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat wprowadzonych od 1 stycznia 2021 r. zmian we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

 

Opublikowane wyjaśnienia stanowiące pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat zmian we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych - mają stanowić ułatwienie dla podatników do dokonania poprawnej interpretacji nowych przepisów.

 

Opublikowane pytania i odpowiedzi można znaleźć pod następującym linkiem: pytania-i-odp_-webinar_05_01_2021.pdf (podatki.gov.pl)

Polski Fundusz Rozwoju S.A. poinformował, że 5 stycznia br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Tarczy Finansowej PFR 2.0. Zgodnie z opublikowaną informacją, program objęty nową Tarczą PFR ma zostać uruchomiony już 15 stycznia 2021 r.

 

Program objęty nową Tarczą PFR 2.0 ma celu rekompensacje strat, które przedsiębiorcy ponieśli w wyniku pandemii COVID-19. Najważniejsze założenia programu to:

 • umorzenie pełnej kwoty subwencji uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej 1.0 dla branż najbardziej poszkodowanych, bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia;
 • rozszerzenie liczby branż, które będą mogły skorzystać z programu do 45 - dzięki czemu na wsparcie mogą liczyć, np. branże targowa i edukacyjna, szkoły oraz drukarnie;
 • rozszerzenie możliwości skorzystania z Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla firmy, które nie mały osób zatrudnionych na etatach w grudniu 2019 roku, ale zatrudniały pracowników w lipcu 2020 r.

Miło nam poinformować, że kolejny raz we współpracy z Comarch Doradcy Taxpoint będą uczestniczyli w webinarium podatkowym, które odbędzie się 26 stycznia br. Tym razem tematem prezentacji będą zmiany w przepisach 2021.

 

Podczas webinaru omówione zostaną:

 • najważniejsze nowelizacje w ustawie PIT i CIT
 • pakiet VAT SLIM - uproszczenia w rozliczaniu VAT
 • zapisy Tarczy antykryzysowej 6.0
 • nowe przepisy kadrowo-płacowe
 • inne istotne dla przedsiębiorców zmiany (np. podatek cukrowy, skutki Brexitu).


Po szczegółowe informacje zapraszamy na poniższą stronę internetową:

 

https://webinary.comarch.pl/zmiany-w-przepisach-2021/

Uprzejmie informujemy, że w związku dużym zainteresowaniem konkursem „Szybka ścieżka” w minionym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiada ogłoszenie jego kolejnej edycji w I kwartale 2021. Nie będzie w nim ograniczeń tematycznych, a na dofinansowanie innowacyjnych projektów zgłaszanych przez przedsiębiorców i naukowców przewidziano około 300 mln zł. Główne założenia konkursu:

 

 • dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych);
 • wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania, przeznaczonego do wdrożenia w działalności gospodarczej;

planowana data naboru: 22.03.2021 - 04.05.2021.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały projekt ustawy o zmianie ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową. Zakłada on utworzenie nowoczesnego e-urzędu skarbowego. Będzie to system teleinformatyczny zapewniający pakiet usług online, dedykowany dla podatników, płatników (czyli podmiotów odpowiedzialnych za pobranie i odprowadzenie podatku), pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. Nowe rozwiązanie umożliwi załatwianie spraw podatkowych on-line, głównie VAT, PIT i CIT, tj.:

 

 • wygodną, dwustronną komunikację z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
 • składanie pism i dokumentów;
 • aktualizację informacji o stanie rozliczeń, statusie spraw, złożonych dokumentach;
 • zapłatę podatku.

 

Nowe przepisy mają być przyjęte w I kwartale 2021 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe projekty rozporządzeń zakładające kolejne odroczenie do 30 czerwca 2021 r. poboru podatku u źródła według nowych zasad, które miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Przedłużenie terminu uzasadniane jest utrudnieniem prowadzenia prac legislacyjnych w związku z pandemią COVID-19.

 

Projektowane rozporządzenia:

 • w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

mają wejść w życie 31 grudnia 2020 r.

W dzienniku ustaw została opublikowana ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 225), zwana potocznie Tarczą Antykryzysową 6.0.

 

Firmy, które poniosły negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według wymienionych w ustawie kodów PKD jako przeważający rodzaj działalności (m.in. w branży gastronomicznej, fitness, rozrywkowej) mogą skorzystać z dodatkowych programów wsparcia w postaci m.in.:

 • dodatkowego świadczenia postojowego
 • świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w wysokości max. 2 000 zł miesięcznie na jednego pracownika (max. 3 miesiące)
 • jednorazowej dotacji w wysokości 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 • zwolnienia z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub FEP za okres od 1 lipca do 30 września 2020 oraz od 1 listopada do 30 listopada 2020 r.

 

Ministerstwo Finansów poinformowało, że Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje pt. Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19. Rekomendacje zawierają wskazówki w zakresie kwestii dotyczących m. in.:

 • ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19;
 • ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym wsparcia uzyskanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy;
 • informacji ujawnianych w związku z COVID-19 w sprawozdaniu z działalności.

Dokument skierowany jest do osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego, tj. kierowników jednostek, osób, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych.

Pełen tekst rekomendacji jest dostępny pod wskazanym poniżej adresem www:

https://www.gov.pl/web/finanse/rekomendacje-i-inne-publikacje2#xd_co_f=MDIxNDhkYzQtNGViNS00MTA4LTlmNmQtMjgwNWE1ZTE1YTU0~ 

Przypominamy, że 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy, nakładające na płatników składek lub osoby fizyczna zlecające dzieło obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli:

 • umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub
 • jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.