Autorzy tekstów
  • Aleksandra Wilkołek
  • Natalia Stanek
  • Maria Strelczenko
  • Katarzyna Przewłocka
  • Tomasz Guzik
MDR

Co wynika z raportu Ministra Finansów oraz Szefa KAS dotyczącego MDR? 20.01.2022

Obowiązek publikacji Raportu wynika z treści przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego raportowanie schematów podatkowych (MDR). Publikacja Raportu powinna...
Aleksandra Wilkołek, Natalia Stanek, Maria Strelczenko
MDR

Jak wycofać zgłoszenie schematu podatkowego (MDR-1)? 22.04.2021

Przepisy podatkowe nie precyzują, jakie kroki podatnik powinien podjąć w sytuacji, kiedy chce wycofać dokonane zgłoszenia, brak jest też odpowiednich formularzy na stronie...
Katarzyna Przewłocka, Tomasz Guzik