Korzystanie z ulg to obecnie jeden z najskuteczniejszych sposobów na obniżenie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. Wśród najbardziej popularnych ulg są:

 

  • Ulga na działalność B+R polegająca na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych ujętych już wcześniej w kosztach uzyskania przychodów. Wymogiem stosowania tej ulgi jest prowadzenie prac B+R oraz zidentyfikowanie i wyodrębnienie księgowe kosztów, które ustawodawca uznał za możliwe do odliczenia, a które są ściśle związane z prowadzeniem prac B+R.
  • Ulga IP Box polega na opodatkowaniu stawką 5% dochodów z praw własności intelektualnej (np. patentów, praw ochronne na wzory użytkowe i przemysłowe), które zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej działalności B+R. Do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej można zaliczyć dochód z umów licencyjnych, ze sprzedaży własności intelektualnej, z wartości tego prawa w cenie produktu lub usługi, z odszkodowania za naruszenie praw własności intelektualnej.
  • Pozostałe ulgi – ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga prowzrostowa, ulga konsolidacyjna czy ulga na IPO.

 

Nasz zespół doradców z przyjemnością pomoże Państwu w weryfikacji, czy któraś z powyższych ulg może zostać zastosowana, w ich wdrożeniu oraz rozliczaniu.