Wsparcie na realizację nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) to obecnie najpopularniejsza droga do uzyskania istotnego wartościowo zwolnienia z podatku dochodowego, które może sięgać nawet 50% kosztów inwestycji dla dużych przedsiębiorstw. Wspomagamy przedsiębiorców tak w procedurze uzyskania decyzji o wsparciu jak i w rozliczaniu zwolnienia podatkowego.

 

Do 2026 r. inwestorzy, którzy otrzymali zezwolenie na działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE), mają prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego. Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie prawidłowego rozliczenia tej ulgi.

 

Nasze działania w powyższych obszarach obejmują:

 

  • analizę rodzaju inwestycji i kosztów kwalifikowanych, które mogą zostać objęte wsparciem,
  • analizę możliwości uzyskania decyzji o wsparciu,
  • pomoc w procesie uzyskiwania decyzji o wsparciu: przygotowanie wymaganej dokumentacji, wsparcie w kontaktach z właściwymi organami,
  • pomoc we właściwej kwalifikacji kosztów i przychodów podlegających zwolnieniu i opodatkowaniu,
  • weryfikację poprawności klasyfikacji wydatków inwestycyjnych,
  • pomoc w zakresie procedury dyskontowania kwot wydatków inwestycyjnych i uzyskanej pomocy publicznej,
  • pomoc w raportowaniu,
  • weryfikację stosowania zasad kumulacji pomocy publicznej z innymi formami wsparcia.

 

Nasi doradcy przeprowadzają przeglądy rozliczeń strefowych, prowadzą kompleksowe szkolenia z zakresu aspektów  prawnych i podatkowych działalności prowadzonej w SSE / PSI, przygotowują wnioski o interpretacje indywidualne w zakresie rozliczeń podatkowych w ramach SSE / PSI.