Slim VAT 2 - podsumowanie planowanych zmian

10.06.2021 / VAT

W ostatnich dniach na stronie Sejmu opublikowano projekt zmian w ustawie o VAT określany jako Slim VAT 2 i będący kontynuacją zmian wprowadzonych z początkiem 2021 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzane w ramach tej nowelizacji dotyczą następujących obszarów:

 

  • usunięcie przepisów uzależniających neutralny charakter transakcji zakupowych rozliczanych na zasadzie samonaliczenia (m.in. WNT, import usług) od wykazania podatku VAT należnego z ich tytułu w terminie trzech miesięcy wraz z likwidacją obowiązku niesymetrycznego rozliczenia takich zakupów w przypadku wykazania podatku należnego z nich wynikającego w terminie późniejszym. Zmiany te są konsekwencją wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. w sprawie o sygn. C-895/19;

 

  • korekty in minus w przypadku WNT, importu usług oraz dostaw towarów, gdzie podatnikiem jest nabywca – wprowadzenie regulacji, która wprost wskazuje, że moment ujęcia takiej faktury korygującej uzależniony jest od przyczyny korekty. Jeżeli korekta spowodowana będzie okolicznością istniejącą już w momencie wystawienia faktury pierwotnej (np. błąd), taką korektę należy ująć wstecz. W przypadku okoliczności nowych, korekty powinny być ujmowane na bieżąco;

 

  • w odniesieniu do korekt in minus przewidziano dodatkowe uproszczenie po stronie nabywcy umożliwiające ich ujęcie nie tylko w miesiącu otrzymania faktury korygującej ale również w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych (analogicznie jak w przypadku standardowej faktury);

 

  • pomniejszenie podatku należnego w związku z brakiem płatności od nabywcy w ramach tzw. ulgi na złe długi możliwe będzie zarówno w odniesieniu do sprzedaży realizowanej na rzecz podatników VAT jak i – w niektórych przypadkach – podmiotów nieposiadających takiego statusu. Usunięte zostają również warunki, aby na moment składania korekty dłużnik posiadał status czynnego podatnika VAT oraz nie znajdował się w trakcie postepowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacji. Termin na skorzystanie z możliwości obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego przez wierzyciela zostanie dodatkowo wydłużony do 3 lat. Dłużnik z kolei, zobowiązany będzie do obniżenia VAT naliczonego nawet w przypadku gdy znajduje się w toku postepowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

 

  • wprowadzenie do ustawy o VAT wprost regulacji, z których wynika, że w przypadku tzw. transakcji łańcuchowych wysyłkę należy przypisać do podmiotu pierwszego w łańcuchu (jeżeli pierwszy dostawca odpowiada za organizację transportu) lub ostatniego uczestnika łańcucha (jeżeli finalny nabywca odpowiada za organizację transportu).

 

Oprócz powyższego, projekt przewiduje również szereg innych zmian m.in. w zakresie możliwości złożenia / aktualizacji informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na samochód wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono wydatek, umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty czy też ponowne rozszerzenie poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy o VAT i objęcie obowiązkową podzieloną płatnością wszystkich towarów sklasyfikowanych w PKWiU 26.20.1. Z treścią projektu możecie Państwo zapoznać się na stronie internetowej: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6DA1A6D41959832BC12586E7003260FC

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie w większości już w tym roku, tj. z dniem 1 października 2021 r.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Kamil Wilczewski
Menedżer
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maria Strelczenko
Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.