Ulgi na innowacje w Polskim Ładzie

26.08.2021 / CIT

Opublikowane 26 lipca 2021 r. założenia tzw. Polskiego Ładu mają na celu m.in. wprowadzenie zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców do inwestowania w innowacje na każdym etapie procesu produkcyjnego.  Przewidują one zarówno nowe ulgi na innowacje tj. ulgę na robotyzację, ulgę na prototyp oraz ulgę na zatrudnianie innowacyjnych pracowników, jak i rozszerzenie już istniejących, a mianowicie ulgi B+R i IP Box. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać z początkiem 2022 r.

W ramach obowiązującej od 2016 r. ulgi B+R zwiększeniu ulec ma wysokość odpisów kosztów kwalifikowanych. Wszyscy podatnicy prowadzący działalność B+R będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 200% kosztów kwalifikowanych z tytułu wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w działalność B+R. Jeżeli dany podmiot będzie posiadał status Centrum Badawczo-Rozwojowego, wzrost do 200% możliwego odliczenia dotyczyć będzie również pozostałych kategorii kosztów kwalifikowanych. Co więcej, projektowane przepisy mają umożliwić równoczesne stosowanie ulgi B+R i IP Box w stosunku do tego samego dochodu. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie jest to możliwe.

 

Jedną z nowych propozycji rządowych jest ulga na robotyzację. Zgodnie z projektem ustawy, przedsiębiorca, który zakupi i zainstaluje robota przemysłowego, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym.

 

Kolejną propozycją jest ulga na prototyp, która ma wspomóc twórców w przekuciu pomysłu w praktyczne rozwiązanie.  Preferencja ta zakłada możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub kosztów wprowadzenia produktu na rynek. Maksymalna wartość odliczenia ma wynosić 30% poniesionych kosztów (nie więcej jednak niż 10% osiągniętego dochodu).

 

Z kolei ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników będzie dostępna dla podatników, którzy nie mogli w pełni skorzystać z ulgi B+R ze względu na poniesioną stratę lub zbyt niski dochód. Dzięki nowej preferencji, zaliczki na podatek od wynagrodzeń pracowników, poświęcających przynajmniej połowę czasu pracy na realizację projektów B+R, będą mogły zostać pomniejszone o niewykorzystane w ramach ulgi B+R odliczenie. Zmniejszenie zaliczek ma w konsekwencji przełożyć się na wzrost wynagrodzeń dla pracowników.

 

Nowy pakiet ulg proinnowacyjnych stanowi ukłon w stronę przedsiębiorców inwestujących w działalność B+R. Biorąc jednak pod uwagę wcześniejsze doświadczenia z tego rodzaju preferencjami, duże znaczenie będzie mieć kształtująca się praktyka organów podatkowych w zakresie korzystania przez podatników z powyższych rozwiązań.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Sylwia Ozimek
Menedżerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Martyna Glanowska
Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.