Procesy fuzji i przejęć, a także reorganizacji w ramach grup kapitałowych to często transakcje skomplikowane, czasochłonne i wymagające uwzględnienia szeregu różnych okoliczności. Prężny rozwój naszych klientów pozwolił nam na realizację takich transakcji na wszystkich etapach w ramach różnych branż (produkcyjnej, farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, spedycyjnej, projektowej), w tym również z elementami transgranicznymi.

 

Nasze usługi obejmują kompleksowe doradztwo prawne z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań klienta, w tym w szczególności:

 

  • analizę stanu prawnego przedsiębiorstw (due diligence),
  • wsparcie w ustaleniu struktury prawnej transakcji,
  • wsparcie w prowadzeniu negocjacji transakcyjnych,
  • przygotowanie dokumentacji prawnej transakcji nabycia lub zbycia udziałów lub akcji, przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw lub poszczególnych składników majątkowych, w tym w formie wkładu niepieniężnego,
  • przygotowanie dokumentacji prawnej oraz kompleksowa obsługa prawna procesów połączeń, podziałów i przekształceń spółek, w tym również z elementami transgranicznymi,
  • wsparcie w kontaktach z organami, instytucjami i innymi podmiotami w zakresie koniecznym do sfinalizowania transakcji,
  • wsparcie w zawiązywaniu spółek i negocjowaniu umów joint venture.