Naszym klientom, we współpracy z rzeczoznawcami, biegłymi rewidentami czy rzecznikami patentowymi, oferujemy doradztwo biznesowe obejmujące przykładowo następujące obszary:

 

  • poszukiwanie inwestorów strategicznych, pomoc w wejściu na giełdę papierów wartościowych czy wyszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania inwestycji,
  • przygotowywanie biznes planów i studiów wykonalności,
  • wycena przedsiębiorstw i wartości niematerialnych,
  • doradztwo finansowe (np. prowadzenie badań due diligence czy tworzenie polityki rachunkowości),
  • wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych, połączeniach i podziałach,
  • składanie zgłoszeń w urzędzie patentowym.